En els nostres catàlegs trobarà la informació necessària perquè vostès puguin valorar l’article. Si estan interessats en ell i volen ampliar aquesta informació, posin-se en contacte amb nosaltres que fins i tot, li podem subministrar la fitxa tècnica. Tenim un catàleg general, que inclou tots els nostres articles, però hi ha altres més detallats cap a certs tipus de pastes, com són els granels purs, les embolicades unitàriament, les empaquetades i fins i tot tenim una línia de venda a 1 €. Si el catàleg que necessita no es troba a sota, demani'ls i li enviarem el més aviat possible.


Inici

General

Catalogo GENERAL 211004.pdf

Conté tots els productes que comercialitzem en el moment actual. Pot variar segons l'època de l'any.


Baixar PDF